Monday, March 26, 2012

חדש! חדש! הוראת סריגה בעברית.

 לאט, לאט אני מתקדמת בתרגום של הוראת הסריגה של הבובות שלי  
 והנה למי שחיכה להוראת סריגה של כבשה בפיג'מה
והוראת של מר צפרדע
הוראת סריגה ברורות מאוד המתאימות גם למתחילות בתחום הסריגה, הוראות עם המון תמונות מפורטות בשלבים שמבטיחות דיוק בכל הפרטים.


 

No comments:

Post a Comment